Prezydent podpisał ustawę „śmieciową”

Prezydent Komorowski podpisał 15 lipca ustawę, regulującą zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
W myśl nowej ustawy, to samorząd lokalny będzie odpowiadał za zarządzanie odpadami, organizując cały system wywozu śmieci.
Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2012 roku, przy czym, dla niektórych rozwiązań zastosowano jeszcze okresy przejściowe.
Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145930.html

D.K.