Skutki e-myta dla samorządów

Wprowadzenie systemu e-myta spowoduje wzrost kosztów transportu zbiorowego, np. komunikacji miejskiej. Szacuje się, że koszty za wozokilometr mogą wzrosnąć nawet o 5%.
Więcej na ten temat, na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,19606.html
D.K.
Reklamy