Bezpieczeństwo dla pieszych

Pod datą 14.03. informowaliśmy w Aktualnościach o zadaniu inwestycyjnym, realizowanym wspólnie przez Gminę i Powiat, dotyczącym przebudowy drogi powiatowej, na odcinku od połączenia z drogą krajową nr 62 do ul. Klonowej (kierunek na Bodzanów). Projekt zakładał budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie było realizowane ze środków Gminy Słupno i Starostwa Powiatowego, w stosunku 50%:50%.

Obecnie inwestycja ta jest już oddana do użytku. Tym samym zniknął problem mieszkańców t.zw. górnego Słupna, którzy narzekali na trudności w dotarciu do centralnej części miejscowości. Inwestycji towarzyszyła kontrowersja, związana z zaprojektowanym przejściem dla pieszych, przez bardzo niebezpieczną dla przechodniów, drogę krajową. Problem po części rozwiązano, budując wysepki na pasach. Niestety, zabrakło jeszcze jednej wysepki, na wysokości kościoła i GOPS, aby pieszy mógł wrócić na północną stronę drogi krajowej.
fot. nowe przejście dla pieszych z wysepką, na drodze krajowej nr 62.
Całe zamieszanie z koniecznością skierowania pieszych najpierw na jedną a później z powrotem, na druga stron krajówki wynika ze zbyt wąskich rozmiarów mostu przez Słupiankę. Chodnik po prostu nie zmieścił się po tej stronie, po której z kierunku Bodzanowa był prowadzony i jedynym wyjściem było przerzucenie go na przeciwną stronę drogi krajowej.
 
D.K.
Reklamy