Ruszyła budowa Orlika w Liszynie

Wraz z rozpoczęciem wakacji, rozpoczęły się również prace przy budowie boiska Orlik na terenie Szkoły Podstawowej w Liszynie.

Będzie to pierwszy tego typu obiekt sportowy w gminie Słupno.

Szczegóły projektu możemy znaleźć na BIP pod liczbą porządkową 8: http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=133
Przetarg rozstrzygnięto na kwotę ok 1,1 mln złotych. Zadanie będzie finansowane, do 1 mln, ze środków: rządowych, wojewódzkich i gminnych – każda ze stron po 1/3. Pozostałe 100 tys. zł z budżetu gminy.
Zasady finansowania Orlików są opisane m.in.tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Orlik_2012
 
 
 
 
 
 
 
D.K.