Absolutorium dla Wójta

Podczas wczorajszego posiedzenia, radni, jednogłośnie, udzielili absolutorium Wójtowi gminy, przyjmując jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

Podczas głosowania, przedstawiciele rady podkreślili rekordowe wyniki budżetu po stronie dochodów jak i wydatków inwestycyjnych. Radny Kępczyński przypomniał zaangażowanie wójta w pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację najważniejszych inwestycji, wyrażając również swoje uznanie dla pracowników referatu inwestycji i referatu finansowego na czele ze skarbnikiem. Odnosząc się do sprawozdania budżetowego podziękował wójtowi za dotrzymanie obietnicy redukcji wydatków w dziale Administracja publiczna, które zostały wykonane o ponad 200 tysięcy mniej w stosunku do planu – był to jeden z punktów, na który Radny zwracał uwagę przy konstruowaniu budżetu.
Natomiast radny Majewski, gratulując wójtowi rekordowego wykonania budżetu, podkreślił udział radnych w jego konstruowaniu i realizacji, przypominając o presji jaką radni wywierali na wójta, zachęcając do szukania sposobów na pozyskanie funduszy unijnych i wskazując zadania inwestycyjne do realizacji.
Wójt Stefan Jakubowski podziękował Radzie za udzielone absolutorium oraz pomoc w realizacji tak wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Podziękował również pracownikom, zaangażowanym w wielorakie przedsięwzięcia, realizowane w rekordowym dla budżetu 2010 roku.
 
Redakcja