Dni Patrona Szkoły – fotorelacja

W dniu 14 czerwca br., w Szkole Podstawowej w Słupnie im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, miały miejsce obchody Dni Patrona Szkoły. 
O godzinie 8.15 w kościele parafialnym w Słupnie, została odprawiona uroczysta Msza święta.

Następnie uczniowie oraz zaproszeni goście obejrzeli inscenizację, przedstawiającą posługę Arcybiskupa, oraz jego męczeństwo i śmierć.

Oprawę muzyczną przedstawienia wykonał chór szkolny.

Kolejnym punktem obchodów, było otwarcie wystawy poświęconej Błogosławionemu Męczennikowi, której wspólnie dokonali: ks. dr Stefan Cegłowski Dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz Wójt Gminy Słupno Stefan Jakubowski.

Na wystawie prezentowane były eksponaty ze zbiorów szkolnych oraz okolicznych mieszkańców. Jednak największa ich część pochodziła ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego, wypożyczonych specjalnie na tę okazję.

 

Na temat zgromadzonych zbiorów oraz życiorysu Arcybiskupa, gościom wystawy, opowiadał ks. Stefan Cegłowski. 
Również dyrektor szkoły, pan Jerzy Ogonowski, opowiedział swoje osobiste doświadczenie, związane z osobą patrona szkoły. Mówił on o tym, iż pochodzi z sąsiedniej parafii, w której urodził się i był ochrzczony arcybiskup Nowowjejski, również przeprowadził się do Płocka i teraz pełni funkcję dyrektora, w szkole noszącej imię arcybiskupa Nowowjejskiego. 
Zakończeniem spotkania były wspólne rozmowy uczestników przy herbacie i w serdecznej atmosferze.


Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Rady Gminy: Elżbieta Kuchta – Przewodnicząca Rady, Dariusz Kępczyński – Wiceprzewodniczący Rady, Zbigniew Dziecinny – Przewodniczący Komisji Oświaty, Stanisława Jaroszewska Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Jerzy Pęcherzewski – Komisja Oświaty;
przedstawiciele Urzędu Gminy: Stefan Jakubowski – Wójt, Leonarda Luśniewska – Z-ca Wójta, Magdalena Bogucka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Joanna Ziółkiewicz.
 
Jako współorganizatorzy, zaszczycili swoją obecnością: ksiądz proboszcz Marek Zaborowski, ksiądz dyrektor Stefan Cegłowski, ksiądz wikary Andrzej Pieńdyk.
 
D.K.