Zapowiedź zmian w finansowaniu gminnych programów profilaktyki zdrowotnej

Resort zdrowia przygotowuje nową ustawę o zdrowiu publicznym, gdzie przewiduje się m.in. zobowiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia, do przekazywania z własnego budżetu środków na programy profilaktyczne, np. dla samorządów.

Więcej na ten temat pisze portal samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,17613.html
 
O programach profilaktyki zdrowotnej w naszej gminie, pisaliśmy w Aktualnościach pod datą 19-03-2011.
 
D.K.