Mija rok od powodzi, która dotknęła również naszą gminę

 (fot. przerwana zapora na Słupiance w Słupnie)
Pokłosiem doświadczeń powodziowych z zeszłego roku, jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nakłada ona nowe obowiązki na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz samorządy. KZGW jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka powodziowego oraz map obszarów zagrożonych, natomiast samorządy będą miały obowiązek uwzględnienia tych obszarów w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją takich rozwiązań będą m.in. ograniczenia w dysponowaniu przez właścicieli nieruchomości swoją własnością, co wzbudza duże kontrowersje.

Czytaj dalej

Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie

Na wniosek Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola w Słupnie, placówka ta otrzyma wdzięczne imię „Niezapominajka”.
Jak już wcześniej informowaliśmy, od września br. przedszkole samorządowe zostanie przeniesione do nowego budynku, przy ulicy Kościelnej w Słupnie. Nowy obiekt będzie mógł pomieścić 170 dzieci. Dotychczasowe pomieszczenia przedszkola, po części, zostaną zaadoptowane na potrzeby Urzędu Gminy i Poczty Polskiej.
 
D.K.

 

Wodniacy w gminie Słupno przygotowują się do otwarcia sezonu

Na 14 maja Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis” zaplanowało uroczyste otwarcie sezonu. Uroczystość odbędzie się na terenie stanicy w Liszynie. Stanica usytuowana jest nad zalewem, będącym pozostałością po starym korycie Wisły, z wąskim ujściem do głównego nurtu rzeki. Okolica urzeka swym pięknem, bogactwem natury, nadbrzeżnymi gęstwinami roślin, praktycznie dziko płynącą rzeką i ciszą.
Dojazd samochodem do stanicy jest możliwy z dwóch kierunków: przez miejscowość Rydzyno 
(jedziemy cały czas główną drogą, która kończy się przy stanicy) oraz od miejscowości Liszyno (skręcamy w stronę Wisły w drogę ułożoną z płyt betonowych). Rowerzyści mogą dojechać jeszcze dodatkowym traktem, biegnącym po wale.

Czytaj dalej

Policja wycofała się z zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w gminach

Otrzymaliśmy informację, iż Komenda Wojewódzka Policji, odstąpiła od zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w części gmin naszego powiatu, który zmierzał do powoływania jednostek o pełnym składzie, obsługujących większy teren, dwóch lub więcej gmin. Tym samym upadła koncepcja usytuowania w Słupnie posterunku, obsługującego gminy: Słupno i Radzanowo. Pisaliśmy o tym w Aktualnościach pod datą 17 i 21.02.2011.
 
D.K.