Prezydencki projekt zmiany ustawy samorządowej

Trwa dyskusja nad prezydenckim projektem ustawy samorządowej. Znalazły się w nim nowe, raczej kontrowersyjne, rozwiązania. Jednym z nich jest Fundusz Inicjatyw Lokalnych, który ma pozwolić mieszkańcom na materialne wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w ich okolicy.
W projekcie kładzie się również nacisk na szerszą konsultację ze społecznością lokalną w podejmowaniu przez władze samorządowe ważnych decyzji.

 
Więcej możemy przeczytać na portalu samorządowym: 
 
D.K.