Wodociągi Płockie wycofują się z darmowych limitów wody dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

W ostatnim czasie, mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, którzy są zaopatrywani w wodę przez Wodociągi Płockie, otrzymali zawiadomienie o wycofaniu się Wodociągów z darmowych limitów dla dostarczanej wody pitnej, od 1 lipca br.

Do tej pory, na mocy wcześniejszych postanowień wojewody płockiego, część mieszkańców tej miejscowości, znajdujących się w obrębie leja depresyjnego, zaopatrywana była w darmową wodę na zasadzie rekompensaty, w związku z funkcjonowaniem na ich terenie studni głębinowych.
 
Zarząd wodociągów, opiera swoją decyzję na zmianie sytuacji prawnej, wynikającej z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, które znosi nałożony wcześniej na Wodociągi obowiązek.
Dla zainteresowanych adres strony Wodociągów Płockich: http://www.wodociagi.pl/artykul/woda
 
D.K.