Mija rok od powodzi, która dotknęła również naszą gminę

 (fot. przerwana zapora na Słupiance w Słupnie)
Pokłosiem doświadczeń powodziowych z zeszłego roku, jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nakłada ona nowe obowiązki na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz samorządy. KZGW jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka powodziowego oraz map obszarów zagrożonych, natomiast samorządy będą miały obowiązek uwzględnienia tych obszarów w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją takich rozwiązań będą m.in. ograniczenia w dysponowaniu przez właścicieli nieruchomości swoją własnością, co wzbudza duże kontrowersje.

Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu samorządowym:
(fot. zalana droga Liszyno-Wykowo)
 
 
D.K.

 

Reklamy