Wodniacy w gminie Słupno przygotowują się do otwarcia sezonu

Na 14 maja Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno „Flis” zaplanowało uroczyste otwarcie sezonu. Uroczystość odbędzie się na terenie stanicy w Liszynie. Stanica usytuowana jest nad zalewem, będącym pozostałością po starym korycie Wisły, z wąskim ujściem do głównego nurtu rzeki. Okolica urzeka swym pięknem, bogactwem natury, nadbrzeżnymi gęstwinami roślin, praktycznie dziko płynącą rzeką i ciszą.
Dojazd samochodem do stanicy jest możliwy z dwóch kierunków: przez miejscowość Rydzyno 
(jedziemy cały czas główną drogą, która kończy się przy stanicy) oraz od miejscowości Liszyno (skręcamy w stronę Wisły w drogę ułożoną z płyt betonowych). Rowerzyści mogą dojechać jeszcze dodatkowym traktem, biegnącym po wale.

Teren, na którym znajduje się stanica, jest własnością Gminy i został wydzierżawiony Stowarzyszeniu na kolejne 3 lata. Jest to obiekt ogólnodostępny, pod warunkiem przestrzegania regulaminu. W sezonie istnieje możliwość wypożyczenia kajaków, które zakupiła Gmina na cele rekreacyjne. Stowarzyszenie, w trakcie trwania sezonu wodniackiego, organizuje różne kursy oraz imprezy.

 
D.K.

 

Reklamy