Policja wycofała się z zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w gminach

Otrzymaliśmy informację, iż Komenda Wojewódzka Policji, odstąpiła od zamiaru zamykania nieefektywnych posterunków w części gmin naszego powiatu, który zmierzał do powoływania jednostek o pełnym składzie, obsługujących większy teren, dwóch lub więcej gmin. Tym samym upadła koncepcja usytuowania w Słupnie posterunku, obsługującego gminy: Słupno i Radzanowo. Pisaliśmy o tym w Aktualnościach pod datą 17 i 21.02.2011.
 
D.K.

 

Reklamy