Park-Sport Sp. z o.o. może użytkować tereny po PGR Gulczewo

Na sesji w dniu 27 kwietnia br. rada podjęła uchwałę o oddaniu w użytkowanie terenów w obrębie PGR Gulczewo, dla Spółki Park-Sport z Płocka w celu budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Park-Sport, w użytkowanie oddane będą 2 hektary terenu należącego do gminy, przy terminie użytkowania 20 lat.
 
D.K.