Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Słupnie

Pod koniec minionego roku wójt gminy Słupno wprowadził w drodze rozporządzenia kodeks etyki, dla podległych mu pracowników. Dokument ten wyznacza zasady oraz standardy postępowania dla pracowników zatrudnionych w administracji gminnej.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi zasadami etyki urzędnika gminy Słupno, odsyłamy do materiału źródłowego na stronie Urzędu: http://www.slupno.eu/images/pdf/kodeks.pdf
D.K.