Posiedzenie Rady Gminy Słupno

W dniu 27 kwietnia br., o godzinie 9.00, w sali obrad Urzędu Gminy Słupno, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy. W programie obrad znalazły się m.in. tematy:  nadanie imienia Szkole Podstawowej w Święcieńcu (im. Małego Powstańca); oddanie w użytkowanie firmie Park Sport, terenów gminnych w obrębie PGR Gulczewo z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową; wysłuchanie informacji dotyczącej wniosków mieszkańców gminy, zgłaszanych podczas zebrań sołeckich.
Szczegółowy program obrad znajduje się na stronie Urzędu Gminy.
 
D.K.