Radny nie będzie mógł być ławnikiem

Przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, wyklucza możliwość wyboru na funkcję ławnika radnych samorządowych wszystkich szczebli.
Kandydatów na ławników ze swojego tereny, nadal będą wybierały rady gmin. Najbliższy nabór rozpocznie się pod koniec maja br.
 
D.K.