Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

W Sejmie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Głównym kierunkiem zmian jest przekazanie gminom kontroli nad zbiórką i utylizacją odpadów komunalnych. Gminy, w celu realizacji tych zadań, mają korzystać z usług firm, wyłanianych w przetargach.

Gmina będzie również zbierać informacje od mieszkańców, w celu ustalenia ilości śmieci. Natomiast każdy mieszkaniec będzie płacił za własne śmieci.
Więcej informacji, na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,15933.html
 
D.K.