Najwyższa Izba Kontroli o budowie gminnych dróg

NIK skontrolowała realizację Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. We wnioskach pokontrolnych można przeczytać, iż stwierdzono wiele nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji zadań drogowych. Mówi się nawet o groźbie konieczności powtórzenia nierzetelnie wykonanych prac.
Szerzej na ten temat pisze portal wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/135686.html
D.K.
Reklamy