Programy zdrowotne w gminie Słupno na 2011 rok

Na piątkowym posiedzeniu, Rada Gminy Słupno, podjęła uchwałę w sprawie uruchomienie w 2011 roku, dwóch programów profilaktyki zdrowotnej.
Pierwszy program nosi nazwę „Program promocji zdrowia w szkołach”, jest skierowany do dzieci w wieku 11-13 lat i ich rodziców.
Drugi program, pt. „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze”, skierowany jest szczególnie do osób w wieku powyżej 35 lat. Zakres świadczeń obejmuje cztery etapy:
I – spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzem internistą,
II – zgłoszenie się pacjentów na konsultację z lekarzem internistę i podstawowe badania,
III – skierowanie do lekarzy specjalistów,
IV – diagnoza – ustalenie leczenia.
Wykonawca obydwu programów zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 20 tys. zł.
D.K.
Reklamy