Kolejne niebezpieczne przejście przez drogę krajową w Słupnie

Od jesieni zeszłego roku, trwa przebudowa drogi powiatowej, na odcinku od połączenia z drogą krajową 62 do ul. Klonowej. Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Słupno i Starostwa Powiatowego, 50:50.

Głównym problemem jest połączenie, nowo budowanego traktu pieszo-rowerowego, z istniejącą już siecią chodników w Słupnie. Przeszkodą jest niewystarczająca szerokość mostu na Słupiance. Z tego powodu, zaprojektowano przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul.

W praktyce oznacza to, że pieszy (np. uczeń), chcący dojść do szkoły przy ulicy Kościelnej, będzie musiał dwukrotnie przejść przez drogę krajową. Raz, właśnie nowym przejściem przy ul. Młynarskiej, a następnie, wracając na tę samą stronę, przejściem na wysokości Kościoła.

Sprawa może być rozwiązana, dopiero po przebudowie, przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogi krajowej nr 62, poszerzającej most. Przedstawiciele gminy, prowadzą w tej sprawie rozmowy.
Opis zadania i szczegóły projektu, można znaleźć na stronie Urzędu Gminy: http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=133
 
 
D.K.