Wybory sołtysów i rad sołeckich – zasady

W związku ze zbliżającymi się wyborami sołtysów i rad sołeckich, umieściliśmy w zakładce na bocznym pasku, informacje o terminach i miejscach zebrań oraz o zasadach głosowania.

D.K.
Reklamy