Nowy obowiązek dla gmin – zarządzanie odpadami

Trwają prace nad nową ustawą, zmieniającą diametralnie zasady postępowania z odpadami w gminach. W myśl przygotowywanych przepisów, to do gmin należeć będzie obowiązek kontroli nad gospodarowaniem śmieciami na ich terenie. O celach oraz szczegółowych rozwiązaniach w przygotowywanym projekcie ustawy, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,13936.html

D.K.
Reklamy