Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie

W połowie bieżącego roku powstanie nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie. Siedzibą jednostki będzie, oddana w zeszłym roku do użytku, nowa świetlica w Cekanowie.
Do tej pory zadania z obszaru kultury realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury (GOPSiK) w Słupnie.
D.K.
Reklamy