Służebność Przesyłu – informacja dla właścicieli nieruchomości

Wprowadzone w 2008 roku przepisy pozwalają właścicielom nieruchomości ubiegać się o wynagrodzenie z tytułu zainstalowania na ich własności urządzeń, np. przez przedsiębiorstwo przesyłowe.
Szczegółowe informacje, opisujące zagadnienie, można znaleźć na specjalistycznych forach internetowych. Podajemy dwa przykładowe adresy:
D.K.
Reklamy