Rządowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju

W przygotowanej przez rząd koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, wymieniono m.in. Płock, jako regionalny ośrodek rozwoju. Koncepcja ta zakłada, iż w takich ośrodkach (obejmujących też okoliczne gminy), a przede wszystkim w ośrodkach metropolitarnych, zamieszka w przyszłości ok. 80% Polaków. Więcej na ten temat, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/,13415.html

D.K.