Naturalny teren zalewowy po lewej stronie Wisły

Jak poinformowano na stronie internetowej Powiatu Płockiego, rolnicy z Wiączemina i Świniar, zgodzili się sprzedać państwu, zanieczyszczone podczas zeszłorocznej powodzi, grunty. Teren zostanie zalesiony, tworząc naturalny bufor powodziowy.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 
D.K.