Posterunek w Słupnie lub w Radzanowie

Restrukturyzacja w płockiej policji, polega m.in. na łączeniu posterunków o „małej wydajności”. Do takiej konsolidacji wyznaczono również posterunki w Słupnie i Radzanowie. Po rozmowach z przedstawicielami samorządów lokalnych Słupna i Radzanowa, Komendant płockiej policji, podejmie w najbliższy piątek (18.02), decyzję o lokalizacji wspólnego posterunku dla obydwu gmin.
Obydwie gminy usilnie zabiegają o lokalizację, na ich terenie, połączonego posterunku.
 
D.K.

 

Reklamy