Kolejna sesja Rady Gminy Słupno

W dniu 11 lutego br., odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Słupno.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w porządku obrad nie znalazł się punkt, dotyczący uruchomienia programów profilaktyki zdrowotnej w gminie Słupno. Natomiast, jednym z punktów obrad, będzie ustalenie terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 
D.K.

 

Reklamy