Reforma edukacji – przedszkola

W nadchodzącym roku szkolnym, pojawią się przed samorządami nowe wyzwania w zakresie oświaty przedszkolnej. Szerzej na ten temat pisze portal samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/w-przedszkolach-braknie-miejsca-dla-maluchow,12943.html
D.K.