Wybory Zarządu STOWARZYSZENIA WODNIAKOW GMINY SŁUPNO „FLIS” na II kadencję

Stowarzyszenie Wodniaków „Flis”, którego stanica położona jest nad zalewem w Liszynie powstało na początku 2007 r. z inicjatywy:

Zdzisława Borowskiego, Michała Przybylskiego, Waldemara Garwackiego, Zygmunta Majewskiego, Jerzego Kalinowskiego i Tomasza Wiktorowskiego, przy wsparciu Wójta Gminy Słupno Stefana Jakubowskiego. W pierwszym roku działalności „Flis” zrzeszał około 30-u członków, a po   4-ech  latach działalności jest ich ponad 110-u i cały czas lista członków się wydłuża.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Stowarzyszenia „Flis” w dniu 21.01.2011r wzięło udział      74-ech członków na ponad 110-u zrzeszonych. Przewodniczący Zarządu I kadencji Pan Zdzisław Borowskiprzedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w pierwszej kadencji, po czym odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zarzad I kadencji otrzymał absolutorium. Po przeprowadzeniu wyborów Zarządu Stowarzyszenia „Flis” na II kadencję zostały wybrane nowe władze     w składzie: Zdzisław Borowski – Przewodniczący Zarządu; Michał Przybylski – wiceprzewodniczący ds. Technicznych; Zygmunt Majewski – wiceprzewodniczący ds. Szkoleń; Paweł Tomaszewski – skarbnik; Jerzy Kalinowski- sekretarz.

 

W „Flisie” działają cztery sekcje: Sekcja Żeglarska, Sekcja Motorowodna, Sekcja Kajakarska, Sekcja Wędkarska.

 

Zarząd „Flisa” serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków rekreacji i sportów wodnych do czynnego włączania się w działalność stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno „Flis”.

Osoby zainteresowane uzyskają szczegółowe informacji pod numerem tel.: 602 338 584
 
Grzegorz Krzemiński