Wybory sołtysów i rad sołeckich

Na marzec bieżącego roku, zaplanowano wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Słupno. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej trwa 4 lata.

Sołtysi wykonują zadanie zlecane im przez wójta oraz pełnią rolę reprezentanta, obok radnego, swojej miejscowości. Pomaga im w tym rada sołecka. Jako inkasenci, sołtysi zbierają płatności podatków lokalnych, za co przysługuje im prowizja. Ponadto, za udział w sesji rady, sołtysi otrzymują każdorazowo dietę, w wysokości 50% diety radnego – jest to swego rodzaju novum, stosowane tylko w nielicznych gminach, m.in. w gminie Słupno.
 
D.K.