Programy profilaktyki zdrowotnej dla gminy Słupno

W trakcie wczorajszych obrad, Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, zarekomendowała Radzie dwa projekty programów profilaktyki zdrowotnej:

1. „Nadwaga i otyłość a nadciśnienie tętnicze”
2. „”Program promocji zdrowia w szkołach – klasy IV-VI”.
Obydwa programy zaproponował NZOZ CM „RODZINA”
Termin realizacji programów: 2011 rok.
 
D.K.