Przesiąki na drodze gminnej Wykowo-Liszyno

Powtarza się zjawisko hydrologiczne z powodzi w 2010 roku, związane z wysokim poziomem wody na Wiśle.

Tuż za przegrodą dolinową (wał przeciwpowodziowy biegnący z Wykowa do Słupna) na drodze Wykowo-Liszyno, napotkamy spore rozlewisko wody pokrywające drogę asfaltową. Jest to woda przesiąkająca z płynącej opodal Wisły, która nadal utrzymuje wysoki stan. Pomimo oddzielającego pasma lasu, woda wybija w okolicach drogi, zalewając ją na głębokość ok. 30 cm. Z takim samym zjawiskiem mieliśmy do czynienia przy wiosennej powodzi w 2010 roku.
 
D.K.