Programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Słupno

Na najbliższym posiedzeniu, Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej, zajmie się rozpatrzeniem ofert na przeprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej w Gminie Słupno.

Zgodnie z wcześniejszą inicjatywą radnego Kępczyńskiego, zebrano oferty od podmiotów zainteresowanych realizacją takich programów. Zadaniem komisji będzie przygotowanie opinii dla całej Rady, która ostatecznie wskaże program/programy do realizacji na 2011 rok.
Listę oferentów oraz rozstrzygnięcia przedstawimy po ich ogłoszeniu.
 
D.K.

 

Reklamy