Opłaty za przedszkola oraz zasady dowozu dzieci do szkół

„Wysokość opłat za przedszkola publiczne ustalają gminy, mogą one je różnicować, a nawet nie pobierać ich w ogóle – poinformował wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski.

Powołał się na ubiegłoroczną nowelizację prawa oświatowego.” (…) Całość na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/wysokosc-oplat-ustala-gminy,12403.html
 
D.K.
 

 

Reklamy