Sytuacja powodziowa w gminie Słupno

Poziom Wisły w Wykowie osiągnął w dniu dzisiejszym 572 cm. Stan wody jest wysoki i podnosi się.

 
Wysoki poziom wody widoczny jest również na Słupiance, praktycznie na całej jej długości. W dolnym biegu, Słupianka rozlała się już na okoliczne łąki, w korycie cały czas płynie wartkim nurtem.
 
Wystąpiły również lokalne podtopienia w północnej części gminy, gdzie woda z deszczu oraz topniejącego śniegu, wylewa się z rowów melioracyjnych. 
 
D.K.

 

Reklamy