Zasady ustalania diet dla radnych

Maksymalne stawki diety radnego reguluje ustawa o samorządzie gminnym. O zasadach ustalania diety radnego, a konkretnie

o górnej granicy diety, można przeczytać na portalu samorządowym:  http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/ile-diety-dostanie-radny,11924.html
 
D.K.

 

Reklamy