Lesistość w Gminie Słupno

Z danych głównego Urzędu statystycznego wynika, iż w Gminie Słupno grunty leśne (czyli lasy i grunty przeznaczone pod zalesienie) zajmują 839 ha stanowiąc ok. 11% powierzchni gminy.

Jeżeli chodzi o formę własności, to przeważają prywatne grunty leśne, których powierzchnia wynosi 469,1 ha (6,2 % powierzchni gminy). Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl

D.K.

 

Reklamy