Sesja Rady Gminy Słupno

30 grudnia br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. Podstawowe ustalenia to:
1. Przyjęto budżet na 2011 rok – o założeniach budżetu pisaliśmy poniżej (informacja z dnia 16.11.2010 r)
2. Ustalono wysokości diet dla radnych. Za udział w sesji rady lub w posiedzeniu komisji statutowej, radny otrzyma dietę w kwocie 270 zł. Dieta przewodniczącej wynosi 1360 zł miesięcznie (jest to maksymalna, ustawowa, kwota diety).
 
D.K.
Reklamy