12-2010

Podobnie jak w sąsiednich gminach, również w gminie Słupno, obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.

Już w piątek, na wodowskazie w Wykowie, odnotowano poziom zbliżony do 450 cm. W praktyce, oznacza to, że na rzece Słupiance zaczyna występować t.zw. cofka.

Aktualnie, na odcinku Gminy Słupno, Wisła zaczyna już sięgać wałów.

Najbardziej niepokojąca sytuacja jest przy ujściu Słupianki, gdzie nie zostało jeszcze zakończone umacnianie wałów. Teren ten leży w granicach administracyjnych Płocka.

D.K.

Reklamy