Wynagrodzenie wójta i składy komisji rady

Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Gminy w Słupnie utrzymała wynagrodzenie Wójta na dotychczasowym, maksymalnym, poziomie.

Na zapytanie radnego Kępczyńskiego, Wójt potwierdził, iż oprócz miesięcznego wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, pobiera również emeryturę.

Kolejnym punktem obrad, było wyłonienie stałych komisji rady oraz ich przewodniczących. Wybrano:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Biernat (PSL),

Przewodniczący Komisji Oświaty – Zbigniew Dziecinny (PSL),

Przewodniczący Komisji Budżetu – Zygmunt Majewski (KWW Moje Wykowo).

D.K.

Reklamy