Odśnieżanie dróg i chodników

Odśnieżanie dróg gminnych leży w gestii Urzędu Gminy.
W przypadku chodników, obowiązkiem tym są obarczeni właściciele posesji, do których przylegają chodniki. Największym utrudnieniem dla mieszkańców, którzy próbują odśnieżać chodniki, jest notoryczne zasypywanie chodników przez odśnieżarki drogowe.
Pracownikiem Urzędu Gminy, odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg, jest pan Marek Kroczewski, tel. 24 267-95-72
D.K.
Reklamy