Wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Słupno i Zastępcę

W dniu dzisiejszym, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada Gminy w Słupnie wybrała Przewodniczącego i Zastępcę.
Funkcję Przewodniczącej powierzono pani Elżbiecie Kuchcie, zasiadającej w radzie z ramienia PSL.
Wiceprzewodniczącym został pan Dariusz Kępczyński, zasiadający w radzie z ramienia komitetu wyborców Wybieramy Naszą Gminę.
D.K.
Reklamy