Problem z hałasem w Słupnie

W związku z coraz bardziej dotkliwym hałasem, związanym z ruchem kołowym na drodze krajowej w Słupnie, mieszkańcy osiedla przy ulicy Młynarskiej wystąpili do Wójta o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Zdaniem mieszkańców, najlepszym rozwiązaniem będzie montaż ekranów akustycznych.
Inicjatorem tej akcji jest Grzegorz Krzemiński, jeden z mieszkańców osiedla, który podkreśla, iż konieczne jest tu zrozumienie i zaangażowanie ze strony Urzędu Gminy, tak aby dotrzeć do odpowiednich instytucji szczebla krajowego, mogących rozwiązać ten problem.
D.K.