Podziały mandatów w nowej Radzie Gminy Słupno

Przedstawiamy poniżej podział mandatów, według komitetów:

PSL – 7 mandatów

Wspólny Cel – Bielino – 2 mandaty

Wybieramy Naszą Gminę – 1 mandat

Moje Wykowo – 1 mandat

Miszewko – Jedna Rodzina – 1 mandat

Czas Na Zmiany – 1 mandat

Lawenda – 1 mandat

PO – 1 mandat

Razem – 15 mandatów
D.K.

 

Reklamy