Przebudowa drogi powiatowej w Słupnie

Od kilku dni trwają już prace budowlane przy drodze powiatowej Słupno-Bodzanów, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Klonowej w Słupnie.
Zakres prac obejmuje m.in.: budowę traktu pieszo-rowerowego, odwodnienie, oświetlenie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Przewidywane zakończenie robót, pierwsza połowa 2011 roku.
D.K.