Wydatki Gminy Słupno – plan na 2011 rok

Projekt budżetu na 2011 rok przewiduje następujące wydatki, w łącznej kwocie 34.800.777,00 zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową (wybrane, najważniejsze zadania):

1. Wydatki bieżące – wydatki bieżące 22.885.777,00 zł, w tym m.in.:
 • Administracja – 4.373.900,00 zł,
 • Oświata i wychowanie – 7.939.950,00 zł,
 • Pomoc społeczna – 3.973.900,00 zł,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 941.000,00 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa – 527.500,00 zł,
 • Kultura fizyczna i sport – 194.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 11.915.000,00 zł, w tym m.in.:
 • Przedszkola (dokończenie budowy przedszkola w Słupnie) – 2.500.000,00 zł,
 • Obiekty sportowe (boisko Orlik przy szkole podstawowej w Liszynie) – 1.250.000,00 zł,
 •  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna oraz drogi publiczne gminne:
  • kanalizacja sanitarna w Cekanowie i Arkadia Mazowiecka w Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno, Wykowo – 3.350.000,00 zł,
  • drogi gminne – 3.280.000,00 zł.
Reklamy