Ostatnie posiedzenie ustępującej Rady

W dniu 10 listopada 2010 r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Gminy Słupno w kadencji 2006-2010. Głównym punktem obrad będzie przyjęcie projektu budżetu na 2011 rok.

Najważniejsze pozycje w projekcie:
 • Dochody oszacowano na 31.541.777,00 zł
  • dochody własne 25.845.129,00 zł
 • Wydatki zaplanowano na 34.800.777,00 zł
  • w tym wydatki majątkowe 11.915.000,00 zł
 • Główne zadania inwestycyjne, zaplanowane w projekcie budżetu, to:
  • II etap kanalizacji sanitarnej w Cekanowie,
  • kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w: Borowiczkach-Pieńkach, Bielinie, Liszynie, Wykowie,
  • budowa chodnika i remont nawierzchni drogi na odcinku od drogi krajowej nr 62 do ul. Klonowej w Słupnie,
  • budowa drogi wzdłuż wału wiślanego w Wykowie,
  • przebudowa ul. Ketlinga w Nowym Gulczewie,
  • termomodernizacja wybranych budynków,
  • dokończenie budowy przedszkola w Słupnie,
  • budowa boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Liszynie,
  • budowa boiska w Miszewku Strzałkowskim.
Reklamy